Про нас
 Послуги
 Книги
 Сучасна французська філософія
 Електронна бiблiотека
 Новини
 Контакти
Контрактова пл.7
Київ, 04070, Україна
тел.
    +38(044) 467-51-89
                          
   
Сучасна французська філософія
Клопоти з ідентичністю

Декомб Венсан Клопоти з ідентичністю. Переклад з французької, передмова, примітки Валентина Омелянчика. – К.: Стилос, 2015. – 281 с. Ціна:105 грн

Поєднуючи «граматичний аналіз», представлений в працях Людвіга Віттґенштайна та Елізабет Анскомб, з антропологічним підходом, представленим в працях Марселя Мосса та Луї Дюмона, автор аналізує використання поняття ідентичності в сучасних філософських, психологічних, соціологічних та політологічних дискусіях, пропонуючи «експресивну» концепцію особи як відповідь на питання «хто я?» та концепцію «колективних індивідів» (соціальних тотальностей) як відповідь на питання «хто ми?», яка, зокрема, застосовується до аналізу  поняття установчої влади, поняття нації та ідеї мультикультуралізму.
 Для дослідників, студентів та широкого загалу читачів, що цікав­ляться філософськими  проблемами гуманітарних та соціальних наук.

Політес Просвітництва (закони, звички, манери)

Рено Філіп. Політес Просвітництва (закони, звички, манери). Переклад з французької, передмова, примітки Валентина Омельянчика. – К.: Стилос, 2016. – 339 с. Ціна:105 грн

Розглядаючи явище французького політесу в контексті політико-правової та соціально-культурної проблематики виникнення новочасної де-мократичної правової держави, автор переосмислює спадщину Вольтера, Монтескйо, Г’юма, Руссо, Канта, а також пані де Сталь, Стандаля і Токвіля, щоб окреслити два протилежні та взаємопов’язані шляхи до модерності: англійський, спертий на ведення торгівлі, та французький , спертий на ведення розмови. На противагу баченню політесу як форми суспільного лицемірства, автор наголошує на його засадничій ролі в ствердженні правил цивілізованої звичайності в суспільстві, що  призводить до пом’якшення звичок, звичаїв та манер, а зрештою і до політично-правового та суспільного поступу.
Для дослідників, студентів та широкого загалу читачів, що цікавляться філософськими проблемами гуманітарних та соціальних наук.

Віднайдення сенсу (суб'єкт перед лицем глобалізації)

Мішель В’євйорка. Віднайдення сенсу (суб'єкт перед лицем глобалізації). Переклад з французької, передмова, примітки Валентина Омельянчика. – К.: Стилос, 2017. – 288 с. Ціна:105 грн

Відновити довіру до універсальних цінностей, щоб зрозуміти проблеми суспільства часів «другої модерності» – глобальні ризики, тероризм та насильство, ідентичність та мультикультуралізм, пам’ять та історичні наративи, місце праці в постіндустріальному суспільстві – у їх політичних, культурних та соціальних вимірах має за мету автор, пропонуючи концептуальні засоби для сумісного осмислення глобалізованого світу, з його логікою уніфікації, та індивідуальної суб’єктивності, з її логікою диверсифікації, що б уможливило перетворення криз на дебати та конфлікти – на чинники сенсу. Для дослідників, студентів та широкого загалу читачів, що цікав ляться філософськими проблемами гуманітарних та соціальних наук.

Природний закон та права людини

П’єр Манан Природний закон та права людини. Переклад з французької, передмова, примітки Валентина Омельянчика. – К.: Стилос, 2019. – 160 с. Ціна:115 грн

Виходячи з критики сучасного лібералізму як лібералізму «прав людини», автор окреслює «консервативний» варіант лібералізму, що спирається на аристотелівську ідею практичної науки та на ідею природного закону, наданого людині з самим поняттям людяності. З огляду на сформульовані автором загальнолюдські з практичної точки зору характеристики умов людського існування, яким має відповідати політична організація світу людини, аналізуються як класичні питання  ролі держави в новочасному суспільстві, представницького режиму, відношення індивіда та суспільства, так і сучасні дискусії навколо комунітаризму та прав ЛГБТ-меншин.
Для дослідників, студентів та широкого загалу читачів, що цікавляться проблемами сучасної політичної філософії.

  1
      © 2007-2021 ТОВ "Стилос" beleven